KOSZYK ([checkoutwc_cart color="#fff" width="30px" text_color="#fff"])

Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Takie prawo przysługuje również przedsiębiorcy indywidualnemu, zgodnie z paragrafami 6 i 7 niniejszego regulaminu. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.

Warunki zwrotu towaru

W razie odstąpienia od umowy, konsument pokrywa jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wszystkie zwracane towary muszą być w stanie niepogorszonym. Klient oświadcza, że plomba produktu nie została naruszona, co jest niezbędnym warunkiem do rozpatrzenia zwrotu lub reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji paczek zwrotnych lub reklamacyjnych i może podjąć decyzję bez konieczności prowadzenia dalszych negocjacji.

Proces zwrotu towaru

Aby odstąpić od umowy, konsument może skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Niektóre umowy, wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, są wyłączone spod prawa do odstąpienia. Te obejmują między innymi umowy o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Skutki odstąpienia od umowy

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu oraz zwróconego towaru, sprzedawca zwraca wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszym oferowanym przez sprzedawcę sposobem dostarczenia, w ciągu 14 dni.

Proces reklamacyjny

Reklamację z tytułu wady Towaru lub niezgodności Towaru z zawartą Umową sprzedaży na odległość można złożyć za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego.

W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.

Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.

Wyłączenia z prawa do reklamacji

Szkody transportowe nie są objęte prawem do reklamacji z tytułu wady Towaru lub niezgodności Towaru z zawartą Umową. Dla szkód Transportowych wymagany jest protokół odbioru paczki od przewoźnika, dokumentujący istnienie szkody w chwili jej doręczenia.

Konsekwencje uznanej reklamacji

W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

Formularz zwrotu i reklamacji
Imię *
Nazwisko *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Numer zamówienia *
Powód zwrotu / reklamacji
Numer rachunku do zwrotu

Aplikacja PAT ARROW

Nie przegap premiery naszej aplikacji – Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najświeższe informacje!

Imię *
Adres e-mail *

Promocja

🎉 Tylko dzisiaj, od północy do północy 13.01.2024 roku, mamy wyjątkową promocję z okazji urodzin właściciela! 🎂

Kupując 2 sztuki perfum o pojemności 50ml lub 100ml, otrzymasz GRATIS piękny dyfuzor Winter Harmony! 🌬️

A jeśli zdecydujesz się na zakup dyfuzora Winter Harmony, dostaniesz w prezencie zestaw próbek zapachowych! 🎁

Nie przegap tej okazji – zapraszamy do sklepu już teraz! 💫

Formularz został wysłany.